Projekti lühikirjeldus

Katsime maakivikeldri välisfassaadi ning kaminataguse siseseina ca 2cm paksuste murtud pinnaga maakiviplaatidega.