Maakivimüürid

Maakivimüüre on võimalik kaasajal ehitada vähemalt kahel erineval viisil.

Esimene variant on seguga maakivimüürid, mille võib tegelikult veel kaheks jaotada:

  • Poolitatud maakivist müürid: need on traditsioonilised kivimüürid, mis on ehitatud poolitatud (kuid mitte ainult) maakividest. Kivid laotakse kahe erineva fassaadina (müüri küljed). Fassaadide vahele pannakse segu ning kivikillud. Selliste müüride tegemine on aeganõudev ja üsna pikk protsess. Tulemus on seda väärt.

  • Kergplokist müüritisele ehitatav maakivimüür: see tähendab sisuliselt kergplokkide ülekleepimist maakiviplaatidega. Tulemuseks natuke väiksema fraktsiooniga kividest maakivimüür. Täiskivimüüri ja plaatidest ehitatud müür on üksteisest peaaegu võimatu eristada, kuna Eesti Kivi valmistab ka spetsiaalseid nugakive mis imiteerivad täiskive.

Teine variant on ilma seguta kivimüürid. Sel juhul laotakse maakivid lihtviisiliselt üksteise peale, et moodustuks müür. Et lahtist maakivimüüri teha, peab järgima kindlaid reegleid, mis müüril esimese külmaga laguneda ei lase.

Müüride tellimiseks võtke meiega kindlasti ühendust. Hinna juures saab määravaks nii geograafiline asukoht kui ka muud praktilised tegurid.