Paekivist lahendused

Paekivist aedade ehitus, müüri ladumine, teede ja platside ehitus

Kuna paekivi ja maakivi kättesaadavus on Eestimaal piirkonniti väga erinev, siis suur osa meie töödest on seotud ka paekivi või dolomiidiga. Võrreldes raudkiviga, on paekivde paigaldus ja töötlemine üksjagu lihtsam. Kivi ise on pehmem ja ka vormilt aimatavam.

Suurt rolli mängib paekivi juures tema kaevandamise kiht. Seda, millisest kihist võetud ning mis moel murtud kivi erinevateks kasutusvaldkondadeks sobib, oskab kõige paremini öelda paemurru omanik.

Korralikust paekivist ehitised peavad vastu aastasadu.

Oleme paekivist valmistanud nii silluseid, sillutisi, müüre kui ka müüritisi; katnud teid ja platse. Omame paigaldamisel pikka praktikat.

Küsi pakkumist